menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Horehronské slávnosti

Horehronské slávnosti zborového spevu

Festival speváckych zborov s medzinárodnou účasťou. 

Myšlienka o vzniku tohto regionálneho festivalu s medzinárodnou účasťou dozrievala niekoľko rokov (autormi boli dirigent Speváckeho zboru mesta Brezna Milan Pazúrik a organizačný vedúci zboru Daniel Rakyta) a prvé podujatie sa uskutočnilo v dňoch 7.– 9. októbra 1994. Patronát nad festivalom pravidelne preberá primátor mesta Brezna. Podujatia sa doteraz konali s finančným príspevkom štátneho fondu “PRO SLOVAKIA“ Ministerstva kultúry, za podpory VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Brezna a spravidla i Miestneho odbor Matice slovenskej v Brezne.

Festival je nesúťažná prehliadka domácich i zahraničných speváckych zborov, ktoré prezentujú svoje vokálne umenie v troch samostatných koncertoch (chrámovom, svetskom a galakoncerte) a na sv. omšiach v miestnych kostoloch a farnostiach v Brezne a blízkom okolí. Koná sa už pravidelne každý druhý rok, vždy prvý októbrový víkend ( 13. ročník sa uskutoční v dňoch 28.09.- 1.10.2017).

Dramaturgia festivalu zahŕňa aj rôzne sprievodné podujatia spojené s poznávaním regiónu (Čiernohorská železnička, Skanzen Čierny Balog, Jaskyňa Bystrá, Keramika Ľubietová, Horehronské múzeum, športový areál biatlonu v Osrblí, účinkovanie na sv. omšiach, a pod.). Nechýba ani prijatie u primátora v slávnostnej obradnej sieni Mestského úradu v Brezne. Prvé dva ročníky sa uskutočnili po roku, od tretieho ročníka sa realizuje festival pravidelne každé dva roky.

Tento rok su organizátormi podujatia: Mesto Brezno, Obvodný úrad  Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna – OZ, Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne, Technické služby mesta Brezna.