menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Program

Plánované vystúpenia

  • 13. júna           2018      Vystúpenie k 110. výročiu narodenia Vojtecha Wicka 
  • 05. júla            2018      Koncert k sviatku sv. Cyrila a Metoda
  • 06. októbra    2018       Jubilejný koncert k 40. výročiu založenia SZMB - sakrálna a svetská tematika
                                            Koncert sa bude konať o 18:00 v brezňanskej Synagóge
  • 02 alebo 09 12. 2018   Adventný koncert v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici
  • 28.decembra  2018     Ekumenické Vianoce, Brezno