menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Kontakt

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Spevácky zbor mesta Brezno, OZ

Adresa:

OZ SZMB
Švermova 7

977 01 Brezno

email:     ozszmb@centrum.sk 

Kontakty: 

Ing. Eva Macuľová, projektový manažér  OZ SZMB
tel: 0915832681      e mail: maculova.eva@gmail.com

Bc. Barbora Horňáková,Dis. art., dirigentka OZ SZMB
 

Prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.  umelecký vedúci OZ SZMB
tel: 0905 553 651      email: milan.pazurik@umb.sk