menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Kontakt

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Spevácky zbor mesta Brezno, OZ

Adresa:

OZ SZMB
Brezno 977 01
Švermova 7

email:     ozszmb@centrum.sk 

Kontakty: 

Mgr. Mária Poláková,  manažérka  OZ SZMB
tel: 0908 557 803      email: Maria.polakova6@gmail.com


Prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.  dirigent OZ SZMB
tel: 0905 553 651      email: milan.pazurik@umb.sk