menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Program

schôdze / zasadnutia / mimoriadne skúšky

  • 26.02. 2018 o 16:30 - zasadnutie výkonného výboru OZ SZMB
  • 05.03. 2018 o 17:30 - členská schôdza OZ SZMB 
  • 03.04.2018  o 17:30 - skúška po Veľkej Noci - utorok !!!
  • 30.04.2018  o 16:00 - zasadnutie výkonného výboru OZ SZMB
  • 08.05.2018  od 8:30 do 18:00 sústredenie (v Klube)
  • 22-23.09 2018          - sústredenie na Osrblí