menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

O zbore

História Speváckeho zboru Brezno

Vznik zboru

Vznikol v roku 1977  v Brezne pri vtedajšom Mestskom osvetovom stredisku (MsOS), ako ženský zbor. Dirigentom bol učiteľ ľudovej školy umenia Ján Souček. V roku 1983 absolvoval prvý zahraničný zájazd do Békéscsaby v Maďarsku.

V roku 1984 prevzal umelecké vedenie zboru Milan Pazúrik, pod ktorého vedením zbor a zintenzívnil svoje koncertné aktivity. Zbor vystupoval na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

Interpretačné možnosti zboru sa rozšírili v septembri roku 1990, keď sa zbor rozšíril o mužskú spevácku zložku. Odvtedy vystupuje ako SPEVÁCKY ZBOR MESTA BREZNA. V krátkom čase naštudoval nový repertuár s ktorým sa už v roku 1991 predstavil v poľskom Krosne. Slovenské interpretačné umenie reprezentoval na viacerých zahraničných festivaloch a súťažiach:

  • Taliansko (1992, 2004, 2006, 2012), 
  • Francúzsko (1995,1999, 2001, 2005), 
  • Rumunsko (1986, 1998, 2010), Poľsko (1987, 1991, 1995, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2015), 
  • Maďarsko (1984, 1989, 1997, 2012, 2017), 
  • Rakúsko (1996, 2016), 
  • Juhoslávia - Srbsko - Vojvodina (2000, 2010, 2014), 
  • Nemecko (2001), 
  • Grécko (2003)
  • a v Českej republike: Olomouc (1985), Nový Bydžov (1987, 2009), Ostrava (1988, 1993, 2002), Nový Bor (1995), Litoměřice (1998, 2004, 2009), Jičín, Hradec Králové (2007).
  • Úspešný bol aj na  festivaloch zborového spevu na Slovensku (Humenné, Banská Bystrica, Vranov nad Topľou, Trenčín, Zvolen).      

Horehronske slávnosti zborového spevu

Spevácky zbor mesta Brezna je iniciátorom a spoluorganizátorom festivalu Horehronských slávností zborového spevu so zahraničnou účasťou, ktoré XIII.ročník prave pripravuje a oblastnej súťažnej prehliadky speváckych zborov Matice slovenskej, kde už viackrát získal mnohé ocenenia. Participuje aj na projektoch Ekumenické Vianoce a   Benefičné koncerty v Brezne a pravidelne usporiada Výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl vo svojom regióne na Horehroní, Vianočné, Novoročné Fašiangové, Veľkonočné a cyrilometodejské koncerty. Spolupracuje s Komorným orchestrom ZUŠ v Brezne. Spolupracuje s rôznymi speváckymi telesami v Brezne a na Slovensku.

Repertoár zboru

Zbor má vo svojom repertoári skladby všetkých štýlových období vrátane populárnych a ľudových piesní. Svoje nahrávky má i v Slovenskom rozhlase, na profilovej audiokazete, CD a CD z jubilejných koncertov a vianočné CD Vianoce so SZMB, pri ktorom vydal aj notový Zborník skladieb. Je držiteľom mnohých ocenení.

Náše vedenie zboru

Dirigentkou je:

Bc. Barbora Horňáková, DiS. art.

Predsedkyňou OZ SZMB a štatutárnym zástupcom je Mgr. Martina Mazúrová.