menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

O zbore

História Speváckeho zboru Brezno

Vznik zboru

Vznikol v roku 1977  v Brezne pri vtedajšom Mestskom osvetovom stredisku (MsOS), ako ženský zbor. Dirigentom bol učiteľ ľudovej školy umenia Ján Souček. V roku 1983 absolvoval prvý zahraničný zájazd do Békéscsaby v Maďarsku.

V roku 1984 prevzal umelecké vedenie zboru Milan Pazúrik, pod ktorého vedením zbor a zintenzívnil svoje koncertné aktivity. Zbor vystupoval na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

Interpretačné možnosti zboru sa rozšírili v septembri roku 1990, keď sa zbor rozšíril o mužskú spevácku zložku. Odvtedy vystupuje ako SPEVÁCKY ZBOR MESTA BREZNA. V krátkom čase naštudoval nový repertuár s ktorým sa už v roku 1991 predstavil v poľskom Krosne. Slovenské interpretačné umenie reprezentoval na viacerých zahraničných festivaloch a súťažiach:

  • Taliansko (1992, 2004, 2006, 2012), 
  • Francúzsko (1995,1999, 2001, 2005), 
  • Rumunsko (1986, 1998, 2010), Poľsko (1987, 1991, 1995, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2015), 
  • Maďarsko (1984, 1989, 1997, 2012, 2017), 
  • Rakúsko (1996, 2016), 
  • Juhoslávia - Srbsko - Vojvodina (2000, 2010, 2014), 
  • Nemecko (2001), 
  • Grécko (2003)
  • a v Českej republike: Olomouc (1985), Nový Bydžov (1987, 2009), Ostrava (1988, 1993, 2002), Nový Bor (1995), Litoměřice (1998, 2004, 2009), Jičín, Hradec Králové (2007).
  • Úspešný bol aj na  festivaloch zborového spevu na Slovensku (Humenné, Banská Bystrica, Vranov nad Topľou, Trenčín, Zvolen).      

Horehronske slávnosti zborového spevu

Spevácky zbor mesta Brezna je iniciátorom a spoluorganizátorom festivalu Horehronských slávností zborového spevu so zahraničnou účasťou, ktoré XIII.ročník prave pripravuje a oblastnej súťažnej prehliadky speváckych zborov Matice slovenskej, kde už viackrát získal mnohé ocenenia. Participuje aj na projektoch Ekumenické Vianoce a   Benefičné koncerty v Brezne a pravidelne usporiada Výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl vo svojom regióne na Horehroní, Vianočné, Novoročné Fašiangové, Veľkonočné a cyrilometodejské koncerty. Spolupracuje s Komorným orchestrom ZUŠ v Brezne. Spolupracuje s rôznymi speváckymi telesami v Brezne a na Slovensku.

Repertoár zboru

Zbor má vo svojom repertoári skladby všetkých štýlových období vrátane populárnych a ľudových piesní. Svoje nahrávky má i v Slovenskom rozhlase, na profilovej audiokazete, CD a CD z jubilejných koncertov a vianočné CD Vianoce so SZMB, pri ktorom vydal aj notový Zborník skladieb. Je držiteľom mnohých ocenení.

Náše vedenie zboru

Umelecký vedúci je prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.,

Dirigentkou je Bc. Barbora Horňáková, DiS. art.

Korepetítorkou je PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD. 

Predsedkyňou OZ SZMB a štatutárnym zástupcom je Mgr. Martina Mazúrová.