menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

O zbore

Dirigentka zboru

Bc. Barbora Horňáková, DiS. art.

Barbora Horňáková (1997) vyštudovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici v odbore Operný spev a Dirigovanie zboru. Momentálne je poslucháčkou 1. ročníka magisterského stupňa na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore Dirigovanie zboru u prof. Štefana Sedlického ArtD. V rokoch 2015 – 2017 bola dirigentkou mládežníckeho zboru Chiary Luce pri katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. V rokoch 2019 – 2022 dirigentsky spolupracovala s banskobystrickým Speváckym zborom Hron. Od roku 2019 je vicedirigentkou a hlasovou pedagogičkou Detského speváckeho zboru Štvorlístok Zvolen. Od roku 2022 je dirigentkou Speváckeho zboru mesta Brezno.