menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

O zbore

Vedenie zboru

  • Umelecký vedúci a dirigent:   prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. 
  • Korepetítorka:                          PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
  • Predsedníčka:                           Mária Bošeľová 
  • Štatutár:                                     doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc.