menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

O zbore

Vedenie zboru

  • Umelecký vedúci:   prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. 
  • Dirigent:                                   Bc. Barbora Horňáková, DiS.  art.
  • Korepetítorka:                          PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
  • Predsedníčka a štatutár:          Mgr. Martina Mazúrová